Opening sportzaal Oosterstraat Vlaardingen

Dinsdag 25 augustus 2009 vond de (voor)oplevering plaats van de sportzaal op de hoek van de Callenburgstraat en de Oosterstraat in Vlaardingen.
Op Woensdag 16 september 2009 zal om 14.00 uur de officiële opening plaatsvinden in aanwezigheid van de wethouders Anny Attema en Jan Robberegt.
De middag zal feestelijk omlijst worden door activiteiten verzorgd door circus Hannes & Co.

foto Opening sportzaal Oosterstraat Vlaardingen